რატომ გჭირდებათ პრემედიკაცია სტომატოლოგიურ სამუშაომდე?