კბილები გადაინაცვლებს პრემოლარის ექსტრაქციის შემდეგ?