რით განსხვავდება ფილოკლადი ფილოდისა და კლადოდისგან?