ანაერობული სუნთქვის დროს პროდუქტი ეთანოლს უსწრებს?