შთანთქავს თუ არა ღრუბლები მოკლე ტალღის გამოსხივებას?