შეიძლება თუ არა ასპირინის მიღება ტოლბუტამიდთან ერთად?