მოქმედებს თუ არა უფრო მცირე ზომის სამაჯური სპიდომეტრზე?