შემიძლია თუ არა ჩემი ძაღლის გასეირნება, თუ კოვიდ მაქვს?