რამდენი ხანი გრძელდება ნაფიც მსაჯულთა მსჯელობა დიდ ბრიტანეთში?