რატომ არის ნაფიც მსაჯულთა მსჯელობა საიდუმლო გაერთიანებულ სამეფოში?