ფარავს თუ არა კრედიტის დანაკლისი ბალონის გადახდას?